The Filmmakers gratefully wish to thank our donors...

EXECUTIVE PRODUCER

Zhaochen "Gary" Qian

ASSOCIATE PRODUCER

Shanshan "Samantha" Gao

 

Lulu Wang

SPONSOR

Yi Xu

PARTNER

​Javier Escobar

BENEFACTOR

Samuel Meshoyrer

Brian Ong

Jan Huttner

Changyun Wu

Zhiqin Tian

Zhixiang Liu

​Shiyu "Katrina" Wang

​Puyu Chen

Wenhui Zhang

Brandon Violette

Qun Zhou

Nicole Vanden Broeck

Dr. Hong Yang

DONOR

Eileen Zermeno

Jordan Williams

Troy Zhang
 

Claire Zhang

Madison Ford

​Wenjie Yang

​Jiayi Dong

SUPPORTER

Omri Admon

Alanna Williams

Laura MacMullin

Ruicong Zhong

Rex Reyes II

Chengliang Hong

Rebecca Fang

Charlotte Yu

Dalit Berkowitz

*Each title ranked by donation time